Klid před bouří
Zrcadlení
V horalově pohádce
Samotář
Soumrak nad Navarinem
El Rayo