Východová Ushba
První paprsky
Zrcadlení
Ohnivé svítání
Cestou za světlem
Podzim přichází
Cestou kouzelnou
Ranní melancholie
Zrcadlové Tre Cime
První paprsky
U jezera